fbpx

Vásárlási Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Amennyiben Ön végfelhasználóként kíván regisztrálni a DiabNavigátor webáruházába és igénybe venni a szolgáltatásainkat (webáruház szolgáltatás), kérjük figyelmesen olvassa el jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF). A regisztrációval egyidejűleg a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et megismerte, és annak minden pontját magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Megrendelő által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. A webáruház működésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan emailben tájékozódhat: tomi@diabnavigator.hu. Amennyiben nem ért egyet, és nem fogadja el jelen ÁSZF-et, úgy kérjük, hogy ne regisztráljon webáruházunkba.

 

 1. Irányadó jog

 

A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.,
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet

rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 1. Szerződő Felek

 

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

 

2.1. A Szolgáltató:

Vállalkozó: Cseh Tamás egyéni vállalkozó

Székhely: 1149 Budapest, Angol u. 85. 1/3.

Adószám: 66534866-1-42

Közösségi adószám: HU66534866

Telefonszám: +36702208136

Email: tomi@diabnavigator.hu

Weboldal: www.diabnavigator.hu

a továbbiakban, mint Szolgáltató

 

2.2. A Megrendelő:

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelő.

 

2.3. A Szállítók és logisztikai partnerek:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., adószám: 12369410-2-44, cégjegyzékszám: 13-09-111755) (Továbbiakban: Futárszolgálat).  Áruinkat a Futárszolgálat a saját általános szerződési feltételeik alapján szállítja, a webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt árakon.

iLogistic Logisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2., adószám: 13737467-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-185133).

 1. Az ÁSZF célja

 

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelő szerződéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

 1. Az ÁSZF nyelve

 

A szerződés nyelve: magyar

 

 1. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya

 

 1. a) Tárgyi hatály

 

Az ÁSZF kiterjed:

 • minden olyan “elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Megrendelők részére; továbbá
 • ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Megrendelő jogaira, kötelezettségeire.
 • továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;

 

 1. b) Területi hatály

 

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag – tekintet nélkül az internet globális jellegére – “Magyarország területére irányuló” szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő regisztráció és rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

 

 1. c) Időbeli hatály

 

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak “közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

 1. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

 

Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli.

 

 1. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

 

Szolgáltató a Megrendelő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

 

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

 

A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül!

 

7.2. A regisztrációhoz szükséges adatok:

 

Email cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, ország, irányítószám, város, utca, házszám

 

7.3. A rendeléshez szükséges további adatok és lehetőségek:

 

 • Számlázási cím: itt szükséges megadni a számlázáshoz szükséges adatokat.
 • Szállítási mód: itt lehetséges kiválasztani, a szállítási módot. Egy szállítási mód jelölhető meg.
 • Szállítási cím: itt lehetséges megadni a szállítási címet.
 • Fizetés módja: utánvéttel készpénzben vagy online bankkártyás fizetéssel.
 • Rendelési jegyzetek: megjegyzést lehet írni a kiszállítással, átvétellel, stb. kapcsolatban.

 

7.4. A szolgáltatás igénybevétele

 

 1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.diabnavigator.hu weboldalon. A partner által más formátumban leadott rendeléseket a weboldalon a Szolgáltató nem fogad el.
 2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk nettó vételára, amely Szolgáltató alanyi adómentessége miatt nem tartalmaz általános forgalmi adót, és nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
 3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelőnek nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
 4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 6. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
 7. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelő saját céljaira (általa elgondold célra) felhasználható-e vagy sem. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e vagy sem.
 8. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, indoklás nélkül. Ebben az esetben Megrendelő elállhat a szerződéstől.
 9. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli, kivéve ha a Szolgáltató előzetesen vállalta a szállítás költségét. Szolgáltató a csomag újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén indítja el! Előre történő utalás, kizárólag előre egyeztetve (email: tomi@diabnavigator.hu) lehetséges.

 

 1. A szerződés létrejötte

 

8.1 Általános jellemzők:

 

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén történő regisztrációval, a jelen szerződési feltételek és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával jön létre. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a regisztráció. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, nem tárolja, magatartási kódexnek nem minősül, abban nem vesz részt.

 

8.2 Regisztráció:

 

A Megrendelő a Webáruház-regisztráció során adatai megadása, valamint az ÁSZF és az Adatvédelmi nyilatkozat elfogadása után rendelkezik a rendelés leadásának technikai lehetőségével, vásárolhat a termékkínálatból. A Megrendelő a termékkínálatból a webáruház felületén bejelentkezés nélkül is szabadon válogathat, azonban vásárolni kizárólag regisztráció és bejelentkezés után tud.

 

8.3. Megrendelés, vásárlás:

 

A Megrendelő a Webáruházban terméket kosarába helyezni, megrendelést leadni, vásárolni csak a bejelentkezést követően e-mail címének és jelszavának megadásával tud. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló emailt kap a rendelés befogadásáról.

 

Amennyiben Szolgáltató a megrendeléstől számított, legkésőbb 48 órán belül nem igazolja vissza Megrendelő részére a megrendelés tényét, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. Az elállás tényéről, Szolgáltató minden esetben írásos (email: tomi@diabnavigator.hu) visszajelzést kér Megrendelőtől, amelyből Megrendelő és az érintett megrendelése egyértelműen beazonosítható. Szolgáltató, kizárólag írásban fogadja el a szerződéstől elállás tényét.

 

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:

 

A 2001. évi CVIII. törvény szerint a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Megrendelőhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Megrendelő a visszaigazoló emailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést, a tomi@diabnavigator.hu email címen.

Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Megrendelőnek rendelése visszavonására is a tomi@diabnavigator.hu-ra küldött nyilatkozatával, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Megrendelő csomagját a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben emailben értesül.

Ezt követően a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet az irányadó.

 

8.5. Fizetési feltételek:

 

Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét a Futárszolgálat munkatársának az áru átvételekor készpénzben (utánvét), házhozszállítás használata esetén a Webáruház fizetési folyamatában bankkártyás fizetéssel teljesítheti. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Futárszolgálat a készpénz átvételéről bizonylatot ad. Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a Futárszolgálat munkatársa részteljesítést nem fogadhat el! A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

 

8.6. Sikertelen kézbesítés esetén:

 

Általános kiszállítási határidőnél a Futárszolgálat két alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató minden esetben érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

 1. A Megrendelő jogai, kötelezettségei

 

9.1. Az elállás joga

 

Megrendelő a vásárlástól, a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 14 munkanapon belül – figyelemmel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 20-22. §-ára – indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a Megrendelő nevének feltüntetésével Megrendelő saját költségén kell a Szolgáltató címére (Cseh Tamás, 1149 Budapest, Angol u. 85. 1/3.) visszajuttatnia. Szolgáltató a Megrendelő által kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatéríti.

 

Szolgáltató azokat az írásos nyilatkozatokat fogadja el, amely alapján a Megrendelő személye és az érintett (elállt) megrendelés egyértelműen beazonosítható.

 

Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket Megrendelőnek kell viselnie. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. Szolgáltató a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére igényt tart.

 

A Megrendelő, elállás esetén, a csomagot haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles visszajuttatni Szolgáltató részére. A Szolgáltató kizárólag teljesen sérülésmentes, hiánytalan csomagolású és minőségében, értékében megtartott, nem csökkent termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat.

 

Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék esetében, amely a személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

 

Megrendelő rendelését egyszerűen, kötelezettség nélkül lemondhatja Szolgáltató elérhetőségein keresztül mindaddig, amíg csomagját Szolgáltató át nem adja a futárszolgálatnak kézbesítésre. Megrendelő az átadásról minden esetben emailben értesül.

 

Az itt nem szabályozott kérdésekre az új Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályai az irányadóak.

 

9.2. A Szolgáltató esetleges kára

 

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől.

 

9.3. Szavatosság

 

A megrendelt termékekre az új Ptk. 6:159. § szabályai szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Hibás teljesítés esetén Megrendelő kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztatja Szolgáltatót. Hibás teljesítés esetén a megrendelést az új Ptk. 6:159. § meghatározott szavatossági sorrend szerint Szolgáltató: – elsősorban kicseréli – ha a cserére nincs mód, úgy Megrendelő választása szerint árengedményt ad, vagy Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A szállítási költséget Szolgáltató nem fizeti vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Szolgáltatót terhelik.

 

9.4 Panaszkezelés

 

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el.

 

Vásárlói panaszát Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

 

Postai úton: Cseh Tamás, 1149 Budapest, Angol u. 85. 1/3.

 

E-mail: tomi@diabnavigator.hu

 

Szolgáltató vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő 5 munkanapon belül kivizsgáljuk.

 

Az írásbeli panaszt Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt, a panaszos által megadott elérhetőségen.

 

Szolgáltató a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. 

 

A Vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

 

– Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat Jegyzője (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.,  telefon: +3618729360; email cím: jegyzo@zuglo.hu)

 

– Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztálya, Fogyasztóvédelmi Osztálya: 1051 Budapest, Sas utca 19. III. emelet, Tel: 06-1-450-2590, E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

 

– Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő, Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indulhat.

 

Benyújthatja panaszát Európai Bizottság online vitarendezési platformjára is. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja a következő linken érhető el: Európai Bizottság online vitarendezés      

 

Szolgáltató nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá.

 

 1. Adatvédelem, adatbiztonság

 

10.1 Adatvédelmi nyilatkozat:

 

A Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat, a mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei alapján kezeli. Az adatvédelmi irányelvek a www.diabnavigator.hu weboldalon érhetők el. Kérjük, hogy regisztráció vagy megrendelés előtt, minden esetben olvassa el!

 

Megrendelő a Regisztráció gomb megnyomásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismerte el.

 

10.2. Személyes adatok módosítása:

 

Megadott személyes adatait a Megrendelő a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

 

 1. Az ÁSZF módosítása

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF -et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

 

 1. Záró rendelkezések

 

12.1. A szerződés megszűnése

 

Megrendelő bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelő személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelő Webáruház-használati lehetőségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerződést egyoldalúan felmondja. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a szerződés megszűnése után is tárolja a Megrendelő korábbi megrendeléseit és a kiállított adóügyi bizonylatokat, számlákat, amelyen Megrendelő adatai szerepelnek. Tekintettel az adóügyi jogszabályok előírásaira.

 

12.2. Felelősség

 

Megrendelő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelő gondoskodik jelszava megfelelő titokban tartásáról. Megrendelő ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. Ennek bizonyítása Megrendelő feladata.